Föräldrar

Hjälp till föräldrar med hemmasittande barn


Det finns stöd och hjälp till er som är föräldrar med hemmasittande barn och unga.
Krysmyntha har arbetat i över 10 år med både barn och föräldrar som kämpar med en hemmasittarproblematik. 
Hon arbetar efter en stegvis insats som stäcker sig från krishantering till djupare insikt. Du kan själv bestämma hur mycket och hur djupgående stöd du vill ha.

De olika stegen är:
1. Kris -  Omfattning ca.1-3 samtal, kort intervall (max en vecka mellan gångerna).
Hur ska jag som förälder agera just nu?
Vad är högsta prioritet och vad kan vänta?
Vem ska jag kontakta och vart ska jag vända mig? 

2. Förändring - Omfattning ca.5-10 samtal, kort till längre intervall (en vecka till en månad mellan gångerna).
Hur ska jag få till en hållbar förändring av läget på länge sikt?
Vad behöver jag som förälder arbeta med för att hjälpa mitt barn att bryta isoleringen?
Hur kan jag utveckla min naturliga föräldraauktoritet, så att jag bli mer stödjande för mitt barn?

3. Insikt - Omfattning ca. 5-10 samtal, medel intervall en till tre veckor mellan gångerna).
Hur kan jag som förälder förstå situationen som vi har hamnat i?
Hur ser min egen uppväxt ut och vilken sårbarhet blottas i mig när det låser sig på hemmaplan? 

4. Fördjupning - Omfattning efter behov. 
Arbeta sig igenom och förstå sig själv mer grundligt.
Lära sig hantera sina egna inre försvar och låsningar.
Förbättra sin förmåga att sätta sunda gränser. 
Förbättra samspelet med sitt barn, utifrån emotionell närhet och kommunikation.

Stöd till föräldrar med hemmasittande barn.