Psykoterapi

Ändra beteende

Lättare att ta beslut

Hantera relationer

Minska negativa och störande tankar

Förstå andra och dig själv

"Komma loss" när du fastnat

Bättre sömn

Nya vägar att hantera svårigheter på

Sammanhängande bild av dig själv

Ökat självförtroende

Nya livsstrategier och lösningar

Stöd vid förluster

Krysmyntha Sjödin

Leg. Psykoterapeut, beteendevetare och författare

 

Vad kan Psykoterapi ge dig?

 

Vad är Psykoterapi?

Psykodynamisk terapi har som mål att förstärka de egna psykiska resurserna, utöver själva symtomreduceringen. Det vill säga att du som patient inte bara mår bättre utan även blir bättre på att hjälpa dig själv.

De flesta som söker terapeutisk hjälp vill ha en förändring och för att uppnå en varaktig sådan krävs det att den börjar inifrån. I psykodynamisk psykoterapi utforskar patient och terapeut tillsammans de hinder och svårigheter som hindrar dig från att uppnå detta.

Krysmyntha är även utbildad i psykodynamisk korttidsterapi vilket är en koncentrerad terapiform. Behandlingen har en tydlig avgränsning kring ett centralt tema som är grundläggande för det du som patient har behov att arbeta med. Terapin består av 2 bedömningssamtal och 10-12 sessioner. Läs mer om behandlingsmetoden här.

 

Det psykodynamiska arbetssättet kombineras med kognitiva inslag och anpassas efter dina behov.

 

En liten film om psykoterapi

 

 

Copyright © All Rights Reserved